home

Kontakt

E-mail: info@toprun.sk

Kontaktovať nás môžete mailom, alebo cez kontaktný formulár napravo.
Prevádzkovateľ internetového obchodu je spoločnosť BECKER TECHNOLOGIES s.r.o.

Fakturačná adresa (adresa sídla spoločnosti):

BECKER TECHNOLOGIES s.r.o.
Kollárova 288/13
911 01 Trenčín
Slovenská republika

IČO: 36308587
IČ DPH: SK 2020176532

Spoločnosť BECKER TECHNOLOGIES s.r.o. je platcom DPH
Zápis v OR: Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11562/R
Všetky ceny v našom obchode (maloobchod) sú zmluvné, uvádzané s DPH a sú konečné.

Bankové spojenie:

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.

Číslo účtu: 4004056819/7500  
IBAN:  SK28 7500 0000 0040 0405 6819
BIC / SWIFT: CEKOSKBX
KS: 0008
VS: číslo objednávky

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1

Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 046/5422 771
fax č.: 046/5420 685

Máte na nás nejakú otázku?
kvalitni repliky hodinek